Podaj stan licznika

Zgłaszający (imię i nazwisko) *
Nr odbiorcy
Telefon kontaktowy
E-mail *
Adres licznika *
Stan na dzień * (RRRR-MM-DD)
licznik ciepła [GJ] *
przepływ całkowity [m3] *
czas pracy [h] *
Uwagi
* - pole wymagane