Biuletyn Informacji
Publicznej
 
  • Pogotowie ciepłownicze: 993
  • Pogotowie ciepłownicze:993
 
Ciepło systemowe
dla Kalisza
Odpowiedzialni
w biznesie
Sprzyjamy
środowisku

Regulamin udzielania zamówień niepublicznychRegulamin zakupów - tryb zamówień publicznychAktualne przetargiInformacja o przetargu ZN/ECK/9/2021Archiwum przetargów
 


Archiwum przetargów

ROK 2021

1. ZN/ECK/1/2021/ECh. Zakup i dostawa odżużlacza zgrzebłowego dla Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. - Ciepłownia Rejonowa Al. Wojska Polskiego 33 w Kaliszu - przetarg rozstrzygnięty

2. ZN/ECK/2/2021/ECh. Zakup agregatu prądotwórczego 450 kVA - przetarg rozstrzygnięty

3. ZN/ECK/3/2021/ECh. Rekonstrukcja kotła WR-10 K-2 - instalacji czyszczenia kotła - przetarg rozstrzygniety.

4. ZN/ECK/4/2021.  Zakup oleju elektroizolacyjnego wg PN-EN 60296 w zbiornikach typu mauzer o pojemności 1000 litrów (850 kg) w ilości 3400 kg (4 mauzery) dla Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. - przetarg unieważniony

5. ZN/ECK/5/2021. Modernizacja kotłowni gazowej w budynku przy ul. Podgórze 2-4 w Kaliszu - przetarg unieważniony

6. ZN/ECK/6/2021. Zakup i dostawa pompy obiegowej dla Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. - Ciepłownia Rejonowa przy Al. Wojska Poslkiego 33 w Kaliszu" - przetarg unieważniony

7. ZN/ECK/7/2021. Wykonanie instalacji solarnej podgrzewu c.w.u. na Ciepłowni Rejonowej przy ul. Al. Wojska Polskiego 33 w Kaliszu - przetarg unieważniony

8. ZN/ECK/8/2021. Analiza uwarunkowań dla zmiany sposobu zasilania i parametrów pracy miejskiego systemu ciepłowniczego Miasta Kalisza - miejskiej sieci ciepłowniczej. - przetarg rozstrzygnięty

ROK 2020

1. ZN/ECK/1/2020. Dostawa części pokładu rusztu kotła WR-10 dla Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. - Ciepłownia Rejonowa Al. Wojska Polskiego 33 w Kaliszu - przetarg rozstrzygnięty

2. ZN/ECK/2/2020. Dostawa worków filtracyjnych dla Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. - Ciepłownia Rejonowa Al. Wojska Polskiego 33 w Kaliszu - przetarg rozstrzygniety

3. ZN/ECK/3/2020. Zakup i dostawa odżużlacza zgrzebowego dla Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. - Ciepłownia Rejonowa Al. Wojska Polskiego 33 w Kaliszu. - przetarg rozstrzygnięty

4. ZN/ECK/4/2020. Modernizacja węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 1/I, ul. Prymasa stefana Wyszyńskiego 11/II, ul. Legionów 24-26 w Kaliszu - przetarg unieważniony

5. ZN/ECK/5/2020. Projekt i budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w kierunku Rogatki wraz z przyłączami do budynku przy ul. Nowy Świat 2A i Śródmiejskiej 34 w Kaliszu - przetarg unieważniony

6. ZN/ECK/6/2020. Zaprojektowanie i budowa węzła cieplnego w budynku przy ul. Pułaskiego 10 w Kaliszu - przetarg rozstrzygnięty

7. ZN/ECK/7/2020. Dostawa przenośnego analizatora drgań dla Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. - Ciepłownia Rejonowa Al. Wojska Polskiego 33 w Kaliszu- przetarg rozstrzygnięty

8. ZN/ECK/8/2020. Demontaż komina wolnostojącego po kotłowni ul. Zacisze 6-12 w Kaliszu - przetarg unieważniony

9. ZN/ECK/9/2020. Rozładunek i transport miału węglowego dla Ciepłowni Rejonowej w ilości 14 500 Mg - przetarg rozstrzygnięty

10. ZN/ECK/10/2020. Zakup agregatu prądotwórczego 450 kVA - przetarg unieważniony

11. ZN/ECK/11/2020. Transport kolejowy 14 500 Mg miału węglowego - kopalnia leco EC Torowa 115 - przetarg unieważniony

 

ROK 2019

1. ZN/ECK/1/2019. Wymiana sklepienia zapłonowego w kotłach wodnych WR-10 K-3 i K4. - przetarg rozstrzygnięty

2. ZN/ECK/2/2019. Zabudowa instalacji czyszczenia kotła na kotle WR-10 K-3. - przetarg rozstrzygnięty

3. ZN/ECK/3/2019. Dostawa części pokładu rusztu kotła WR-10. - przetarg rozstrzygnięty

4. ZN/ECK/4/2019. Projekt i budowa sieci cieplnej ul. Łazienna wraz z przyłączeniami do budynków ul. Kolegialna 4 w Kaliszu. - przetarg rozstrzygnięty

5. ZN/ECK/5/2019. Projekt sieci ciepłowniczej w kierunku osiedla TYNIEC w Kaliszu. - przetarg rozstrzygnięty

6. ZN/ECK/6/2019. Projekt i budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w kierunku Rogatki wraz z przyłączem Nowy Świat 2A w Kaliszu. - przetarg unieważniony.

7. ZN/ECK/7/2019. Legalizacja układów pomiarowych w Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. - przetarg rozstrzygnięty.

8. ZN/ECK/9/2019. Umowa ramowa na zakup i dostawę pomp dla Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. - przetarg rozstrzygnięty

9. ZN/ECK/12/2019. Rozładunek i transport miału węglowego dla Ciepłowni Rejonowej w ilości 14 500 Mg. - przetarg roztrzygniety

10. ZN/ECK/13/2019. Transport kolejowy 14 500 Mg miału węglowego - kopalnia loco EC Torowa 115 - przetarg rozstrzygnięty

 

ROK 2018

1. ZN/ECK/1/2018/ECh. Dostawa oleju elektroizolacyjnego wg PN-EN 60296 w zbiornikach typu mauzer o pojemności 1000 l. (850 kg) w ilości 5100 kg (6 mauzerów). - przetarg rozstrzygnięty

2. ZN/ECK/2/2018/ECh. Transport kolejowy 14500 Mg miału węglowego - kopalnia loco EC Torowa 115 - przetarg rozstrzygnięty

3. ZN/ECK/3/2018/ECh. Usługa sprzątania obiektu Spółki Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. - Ciepłowni Rejonowej zlokalizowanej w Kaliszu Al. Wojska Polskiego 33 - przetarg rozstrzygnięty

4. ZN/ECK/4/2018/ECh. Rozładunek i transport miału węglowego dla Ciepłowni Rejonowej w ilości 14 500 Mg - przetarg rozstrzygnięty

 

ROK 2017

1. ZN/ECK/1/2017/ECh. Dostawa oleju elektroizolacyjnego wg PN-EN 60296 w zbiornikach typu mauzer o pojemności 1000l. (850 kg.) w ilości 5100 kg (6 mauzerów) - przetarg rozstrzygnięty.

 

ROK 2016

1. ZN/ECK/1/2016/ECh. Wykonanie projektu modernizacji kotłowni gazowych w ENERGA Ciepło Kaliskie sp. z o.o. - przetarg rozstrzygnięty.

2. ZN/ECK/2/2016/ECh. Dostawa oleju elektroizolacyjnego wg PN-EN 60296 w zbiornikach typu mauzer o pojemności 1000l. (850 kg) w ilości 4250 kg (5 mauzerów) - przetarg rozstrzygnięty.

3. ZN/ECK/3/2016/ECh. Modernizacja węzłów cieplnych w podziale na 2 Części - przetarg rozstrzygnięty.

4. ZN/ECK/4/2016/ECh. Modernizacja budynku głownego Ciepłowni Rejonowej - przetarg rozstrzygnięty.

5. ZN/ECK/5/2016/ECh. Rozbudowa systemu telemetrii - przetarg unieważniony.

6. ZN/ECK/7/2016/ECh. Wykonanie projektu automatyki oraz realizacja modernizacji instalacji automatyki na Ciepłowni Rejonowej - przetarg unieważniony.

 

 

 

 

 

 

 

Kalisz, dn. 25.06.2015 r.

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że na stronie www.energa-wytwarzanie.pl w zakładce przetargi zamieszczone zostało ogłoszenie dot. postępowania ZN/ECK/306/2015/DK „Usługa sprzątania obiektu Spółki Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. – Ciepłowni Rejonowej zlokalizowanej w Kaliszu Al. Wojska Polskiego 33”.

Termin składania ofert: 06.07.2015 godz. 13:00

Dokumentacja dostępna jest pod adresem:

LINK


Kalisz, dn.20.05.2015 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, że w Dz.U UE ukazało się ogłoszenie dot. ZP/ECK/262/2015/DK „Wdrożenie systemu informatycznego do zarządzania i optymalizacji pracy sieci ciepłowniczej”.

Na stronie EW zamieszczone zostało ogłoszenie. Poniżej link do lokalizacji.

LINK


Szanowi Państwo,

w dniu dzisiejszym uruchomione zostało postępowanie ZN/ECK/261/2015/DK „Przebudowa magistrali cieplnej od Ronda Westerplatte w kierunku Szpitala w Kaliszu”

poniżej link do ogłoszenia:

LINK

Informujemy, że informacje dotyczące minionych przetargów można znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce ,,Aktualności"

Przejdź do strony z przetargami

Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o.
ul. Torowa 115
62-800 Kalisz
www.energa-cieplokaliskie.pl tel. 62 500 28 00 / fax: 62 763 22 34
e-mail: cieplokaliskie@energa.pl

 

Projekt i wykonanie Arkomp