Biuletyn Informacji
Publicznej
 
  • Pogotowie ciepłownicze: 993
  • Pogotowie ciepłownicze:993
 
Ciepło systemowe
dla Kalisza
Odpowiedzialni
w biznesie
Sprzyjamy
środowisku

 


GK ENERGA

Jest jedną z czterech największych krajowych grup energetycznych. Podstawowa działalność obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną i cieplną. Jest jednym z trzech największych dostawców energii elektrycznej w Polsce.  Zasila w energię elektryczną ponad 2,9 mln klientów indywidualnych i biznesowych, co daje blisko 15 proc. udział w rynku sprzedaży energii elektrycznej. Eksploatuje ponad 191 tys. km linii elektroenergetycznych, którymi  rocznie przesyła łącznie 20,44 TWh energii.  Sieć dystrybucyjna  obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 77 tys. km2, co stanowi około 25 proc. powierzchni kraju. 

W 2013 roku GK ENERGA wyprodukowała 5,0 TWh energii elektrycznej w 57 obiektach wytwórczych, w tym w elektrowni systemowej w Ostrołęce, 2 elektrociepłowniach, 3 ciepłowniach, 47 elektrowniach wodnych, m.in. największej w Polsce hydroelektrowni we Włocławku, elektrowni szczytowo- pompowej w Żydowie oraz 3 farmach wiatrowych. Całkowita moc zainstalowana w elektrowniach Grupy wynosi 1,33 GW z czego 39 proc. (0,53 GW) stanowią odnawialne źródła energii (OZE). Zainstalowana w elektrowniach Grupy moc wytwórcza energii jest oparta na zdywersyfikowanych źródłach energii, takich jak węgiel kamienny, woda, wiatr i biomasa.

Aż 37 procent produkowanej przez GK ENERGA energii to energia ze źródeł odnawialnych, czyli 46 elektrowni wodnych (nie wliczamy elektrowni szczytowo-pompowej w Żydowie), 3 farm wiatrowych, elektrowni współspalającej biomasę. W roku 2013 GK ENERGA zwiększyła udział w strukturze wytwarzania o 165 MW, a produkcję energii ze źródeł odnawialnych - o 11 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Jest największym w Polsce dostawcą zielonej energii. 17 proc. energii dostarczanej naszym klientom pochodzi ze źródeł odnawialnych.

Skala działalności sprawia, że jest też jednym z największych polskich pracodawców, zapewniającym bezpieczne miejsce pracy i rozwoju blisko 10 tys. osób.

Więcej informacji www.grupa.energa.pl

 

Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o.
ul. Torowa 115
62-800 Kalisz
www.energa-cieplokaliskie.pl tel. 62 500 28 00 / fax: 62 763 22 34
e-mail: cieplokaliskie@energa.pl

 

Projekt i wykonanie Arkomp